Księgowość

Nasi specjaliści do każdego Klienta podchodzą indywidualnie, gdyż doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, iż każde przedsiębiorstwo ma inne potrzeby, w zależności od typu, wielkości i zasięgu prowadzonej działalności. Zapewniamy kompleksową obsługę – do Państwa będzie należało jedynie dostarczanie nam dokumentów.

Nasze oddziały mieszczą się w głównych miastach Polski:

Warszawa

Łódź

Wrocław

Kraków

Katowice

Poznań

Gdańsk

Olsztyn

Częstochowa

 • Prowadzenie księgi głównej i pomocniczej,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencja VAT,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald.
 • Obliczanie podatku dochodowego,
 • obliczanie podatku VAT,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
 • sporządzanie sprawozdań rocznych.
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • sprawdzenie dokumentów źródłowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie rejestrów VAT (dotyczy płatników VAT).
 • Obliczanie podatku VAT (dotyczy płatników VAT),
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli.
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży,
 • sprawdzenie dokumentów źródłowych,
 • obliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT-28,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS.
 • Prowadzenie rejestrów VAT (dotyczy płatników VAT),
 • obliczanie podatku VAT (dotyczy płatników VAT),
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT-7 (dotyczy płatników VAT).
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • sporządzanie karty wynagrodzeń,
 • obliczanie comiesięcznych składek i sporządzanie deklaracji ZUS i PIT,
 • reprezentowanie Klienta przed ZUS
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników.
 • Sporządzanie listy płac,
 • sporządzanie umów zlecenie oraz umów o dzieło,
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
 • sporządzanie raportów dla pracowników i płatników,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.
Dane kontaktowe:

Katarzyna Wołowiec

menadżer projektu Twoja Firma

tel.: 509210926
email: katarzyna.wolowiec@twojstartup.pl

 • Gwarantujemy:
 • profesjonalną obsługę
 • konkurencyjne ceny,
 • bezpieczeństwo,
 •  najwyższą jakość naszych usług,
 • pomoc w rejestracji firm,
 • pozyskiwanie dotacji na rozpoczęcie działalności,
 • precyzję w realizowaniu powierzonych nam zadań