PRAWO ADMINISTRACYJNE

W ramach usług związanych ze świadczeniem pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa administracyjnego oferujemy:

  •  obsługę prawną w diedzinie materialnego prawa administracyjnego z uwzględnieniem:

             – prawa budowlanego,

             – legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski,

             – ochrony własności przemysłowej.

  • reprezentowanie klientów na każdym etapie postępowania administracyjnego przed Organami administracji.