PRAWO CYWILNE

W ramach usług związanych ze świadczeniem pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa cywilnego oferujemy:

  • tworzenie, opiniowanie, negocjowanie i zabezpieczanie umów,
  • przygotowanie projektów umów nienazwanych, kontraktów handlowych, porozumień, ugód, listów intencyjnych,
  • zajęcie się sprawami o zapłatę, jak i kwestiami związanymi z odpowiedzialnością kontraktową i deliktową, reklamacjami konsumenckimi, sprawami związanymi z wadami oświadczeń woli (błąd, groźba),
  • prowadzenie spraw związanych z szeroko rozumianym prawem rzeczowym (zasiedzenie, ochrona własności, podział majątku, eksmisji).