PRAWO KARNE

W ramach usług związanych ze świadczeniem pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa karnego oferujemy:

  •  reprezentowanie klientów na każdym etapie postępowania poczynając od postępowania przygotowawczego przez postępowanie przed Sądami Powszechnymi oraz Sądem Najwyższym,
  • obsługę prawną obejmują również postępowanie karne wykonawcze, w tym wnioski w zakresie odroczenia wykonania kary, zmiany kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny, przerwy w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie.