PRAWO PRACY

W ramach usług związanych ze świadczeniem pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa pracy oferujemy:

  • sporządzanie opinii poprzez tworzenie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów menedżerskich, regulaminów pracy, wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
  • świadczenie usługi w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce,
  • reprezentowanie klientów przed Państwową Inspekcją Pracy, Sądami Powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w zakresie sporów dotyczących prawa pracy,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy oraz tworzenie audytów